Adviezen

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W. Hier vindt u de uitgebrachte adviezen. Onderstaande bestanden zijn te bekijken
en te downloaden in pdf formaat.

2024:

2023

2022:

2021:

2020:

2019:

2017:

2016:

2015: