Waar houdt de Participatieraad Goirle zich mee bezig

De PRG wil meedenken en meepraten over onderwerpen uit het Sociaal Domein. Dat doen we door overleg met verschillende belangengroepen en individuele inwoners van Goirle en Riel. Het horen van ervaringen is hierbij voor ons belangrijk. Met regelmaat hebben we als PRG overleg met Wethouders en Ambtenaren en geven we gevraagd en ongevraagd advies over beleid.

Stel je vraag aan de Participatieraad Goirle