Vacatures

Klopt je hart voor kwetsbare groepen inwoners? Denk je graag mee over sociaal-maatschappelijke vragen? Ben je waarderend-kritisch én constructief? De Participatieraad zoekt betrokken collega’s om het team te versterken.

Klopt jouw hart voor ‘kwetsbare’ groepen inwoners? Weet je wat er leeft en speelt in onze dorpen? Ben je waarderend-kritisch én constructief?
De Participatieraad zoekt betrokken collega’s om het team te versterken.

De Participatieraad draagt bij aan het verbeteren van de gemeentelijke aanpak van sociaal-maatschappelijke opgaven, door na overleg met belangengroepen, het college te adviseren vanuit het perspectief van de inwoner.

Nieuwe leden, voor minimaal 4 uur per week

De vacature heeft betrekking op meerdere aandachtsgebieden, zoals de Participatiewet (werk & inkomen), de WMO en de Jeugdwet.

Heeft u geen PDF reader? Lees dan hier de vacature.

De Participatieraad draagt bij aan het verbeteren van de aanpak met betrekking tot sociale onderwerpen van de gemeente. Het adviseert het college, na samenspraak met belangengroepen. Dit valt of staat met het onderhouden van goede contacten in alle lokale geledingen. Ook prettig samenwerken met het college en ambtenaren is van groot belang.

Vacatures

Leden van de Participatieraad zijn enthousiaste vrijwilligers. De vacatures hebben betrekking op meerdere aandachtsgebieden, zoals de Participatiewet (werk & inkomen), de Wmo en de Jeugdwet. Gezien de samenstelling van ons huidige team doen wij een extra beroep op belangstellenden die een rechtstreekse binding hebben met bepaalde belangenorganisaties of cliëntgroepen, in het bijzonder jeugdzorg.

Als lid van de Participatieraad:
• Woon je in Goirle of Riel;
• Heb je affiniteit en ervaring met één of meerdere aandachtsgebieden, zoals werk & inkomen en/of Wmo en/of Jeugd;
• Ben je niet onbekend met wetten zoals de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wmo of ben je bereid dit je meer eigen te maken, middels cursussen;
• Ben je betrokken bij de Goirlese en/of Rielse samenleving en/of inwoners;
• Ben je toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar;
• Versta je de kunst van het luisteren en het stellen van goede vragen;
• Voer je op passende toon gesprekken met zowel inwoners als bestuurders en beleidsmedewerkers van onze gemeente;
• Kun je integraal- en belangenoverstijgend denken en adviseren, maar vanuit een onafhankelijke houding en het perspectief van de inwoner;
• Geef je blijk van verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit;
• Ben je gemiddeld minimaal één dagdeel per week beschikbaar;
• Heb je geen rol of functie binnen een gemeentelijke politieke partij;
• Heb je beroepsmatig geen belang bij een onderwerp waarover de Participatieraad adviseert;
• Ontvang je naast een maandelijkse vrijwilligersvergoeding, vooral plezier en zin binnen een divers en dynamisch team 😉😉.

Taken

• Signaleren van onvolkomenheden en aandachtspunten bij sociaal-maatschappelijke kwesties;
• Bijdragen aan het verzamelen van informatie over ontwikkelingen betreft ‘mens en lokale samenleving’;
• Voorstellen aandragen voor het verbeteren en het uitvoeren van het gemeentelijk sociaal beleid;
• Gevraagd en ongevraagd hierover adviseren;
• Gezamenlijk beoordelen van gemeentelijke verordeningen en/of beleidsstukken;
• Deelnemen aan lokale- en/of regionale bijeenkomsten: de Participatieraad vergadert op dinsdagen. Ook de thema/werkgroepen komen maandelijks bijeen;
• Daarnaast hebben leden overleg op uiteenlopende tijden, met hun achterbannen, belangenplatforms, cliëntorganisaties en gemeentelijke beleidsmakers.

Meer interesse?

Wil je meer weten over ons? Bel dan met Harald Zegers, voorzitter van de Participatieraad,
Mobiel 06 27 414 717

Solliciteren?

Vul dan het sollicitatieformulier op deze pagina in.

Reageer door het ingevulde formulier te mailen naar info@participatieraadgoirle.nl, t.a.v. Harald Zegers.

Heb je interesse?

Als je meer wilt weten, bel dan Harald Zegers, voorzitter van de Participatieraad, M 06 27 414 717

Sollicitatieformulier

Stap 1 van 2

  • Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Stel je vraag aan de Participatieraad Goirle