Vacatures

Klopt je hart voor kwetsbare groepen inwoners? Denk je graag mee over
sociaal-maatschappelijke vragen? Ben je waarderend-kritisch én opbouwend?
De Participatieraad zoekt betrokken collega’s om het team te versterken.

VERSTERK JIJ DE PARTICIPATIERAAD?

De Participatieraad Goirle maakt een doorstart. Help jij mee om het college van burgemeester en wethouders onafhankelijk te adviseren?

Invloed op sociaal beleid

De Participatieraad Goirle draagt bij aan het verbeteren van het gemeentelijk sociaal beleid. Hieronder vallen werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Na samenspraak met belangengroepen adviseert de Participatieraad gevraagd en ongevraagd vanuit het perspectief van de inwoner. Met deze adviezen heeft de Participatieraad invloed op het beleid dat de gemeente bedenkt, ontwikkelt en uitvoert.

Participatieraad Goirle

Op 1 april nam de Participatieraad afscheid van 5 leden om diverse redenen. Er zijn nieuwe inwoners nodig voor een doorstart, zodat de belangen van kwetsbare inwoners worden behartigd.

Ben jij geïnteresseerd in één of meerdere aandachtsgebieden, zoals Participatiewet, Wmo en Jeugdwet? Breng je kennis mee vanuit eerdere professie of persoonlijke ervaring, dan verwelkomen wij je graag in ons team.

Enthousiast geworden?

Lees meer informatie op onze website www.participatieraadgoirle.nl. Voor vragen kan je bellen met beleidsmedewerker Simone Tromp, T (013)5310 610.

________________________________________________________________________________________________

Functieomschrijving leden Participatieraad Goirle (PRG)

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan wethouders, ambtenaren en gemeenteraad van de gemeente Goirle. De verschillende gebieden waarin de PRG actief adviseert zijn: Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet. Deze adviezen komen tot stand na samenspraak met belangengroepen die de inwoners vertegenwoordigen.

Wat ga je doen als lid van de Participatieraad?

Als lid van de Participatieraad ben je een inwoner van Goirle of Riel, die betrokken is bij wat er in beide dorpen speelt op sociaal gebied. Je kan hierbij denken aan onderwerpen zoals: werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Je brengt kennis mee vanuit eerdere professie of persoonlijke ervaring op één of meerdere van deze gebieden en zet die in als lid van de Participatieraad. Je vervult daarnaast geen actieve rol binnen een politieke partij. Je bent ongeveer 4 uur per week beschikbaar en je ontvangt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding.

Eigenschappen lid:

  • Je kan goed luisteren, doorvragen en samenvatten, zowel in je contacten met de inwoners als in de diversen bijeenkomsten (lokaal en regionaal).
  • Je bent toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar.
  • Je baseert je inbreng op de signalen die je lokaal hebt opgedaan, en je bent bereid om deze signalen uit de samenleving te vertalen in gewone taal in een advies richting de gemeente.
  • Je weet wat er leeft in Riel en Goirle.
  • Je bent betrouwbaar en integer.

Heb je interesse?

Als je meer wilt weten, bel dan beleidsmedewerker Simone Tromp op 013-5310 610

Sollicitatieformulier

Stap 1 van 2

  • Max. bestandsgrootte: 8 MB.

Stel je vraag aan de Participatieraad Goirle