Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en de participatie zoals die door de gemeente wordt geboden. De leden voelen zich allen zeer betrokken bij genoemde onderwerpen. De betrokkenheid komt voort uit persoonlijke ervaring met hulp of ondersteuning, maar ook vanuit empathie, kennis en ervaring met de beleidsthema’s of vanuit professionele betrokkenheid bij hulp of ondersteuning.

De PR onderstreept de visie dat iedere burger zijn of haar leven op eigen wijze moet kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden maar dat, indien nodig, de gemeente daarbij helpt.

 

Informatie voor u:

Adviezen

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College [...]

Stel uw vraag aan de Participatieraad Goirle