Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid voor Goirle en Riel.

De Participatieraad Goirle (PRG) bestaat uit betrokken burgers en worden door het College benoemd. Zij zetten zich in om de kwaliteit te verbeteren van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en de participatie zoals die door de gemeente wordt geboden. De leden voelen zich allen zeer betrokken bij genoemde onderwerpen. De betrokkenheid komt voort uit persoonlijke ervaring en/of professionele betrokkenheid met hulp of ondersteuning. Betrokkenheid kan voortkomen uit empathie, kennis en ervaring met de thema’s van het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De PRG is van mening dat iedere burger zijn of haar leven op eigen wijze moet kunnen inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden maar dat, indien nodig, de gemeente daarbij helpt.

Wil je meer weten over de Participatieraad, kijk dan naar het 2de gesprek op Goolse Kringen in deze video.

Stel je vraag aan de Participatieraad Goirle