Maak kennis met de leden van Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Bij alle leden vind je de achtergrond en motivatie
om zich in te zetten binnen de PRG

Vacature
Voorzitter

Een onafhankelijk voorzitter, voor minimaal 6 uur per week                                     

Na het vervullen van de maximale termijn, ontstaat per 1 april een vacature voor een opvolger. Ben jij de netwerker die verschillende belangen (h)erkent en weet hiertussen bruggen te bouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Vacature
Lid

Nieuwe leden, voor minimaal 4 uur per week

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere aandachtsgebieden, zoals de Participatiewet (werk & inkomen), de Wmo en de Jeugdwet? Breng je kennis mee vanuit eerdere professie of persoonlijke ervaring, dan verwelkomen wij je graag in ons team.

Ria de Jong
Lid

Ria de Jong heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt als leerkracht en als
directeur van een basisschool. Nu is zij (ook) mantelzorger.

“In de Participatieraad zet ik me vooral in voor de meest kwetsbare groepen
in de Goirlese samenleving: kwetsbare jongeren, minima, gehandicapten en nieuwe Nederlanders”

Vacature
Lid

Nieuwe leden, voor minimaal 4 uur per week

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere aandachtsgebieden, zoals de Participatiewet (werk & inkomen), de Wmo en de Jeugdwet? Breng je kennis mee vanuit eerdere professie of persoonlijke ervaring, dan verwelkomen wij je graag in ons team.

Vacature
Lid

Nieuwe leden, voor minimaal 4 uur per week

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere aandachtsgebieden, zoals de Participatiewet (werk & inkomen), de Wmo en de Jeugdwet? Breng je kennis mee vanuit eerdere professie of persoonlijke ervaring, dan verwelkomen wij je graag in ons team.

Marianne Pieters
Lid

Marianne Pieters heeft gewerkt als trajectcoach arbeid en hield zich bezig
met het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar en bij
werk. Daarnaast heeft ze tennisles gegeven aan rolstoelers. Zij brengt
kennis en ervaring mee wat betreft de uitvoering van de Participatiewet en
deze specifieke doelgroep daarbinnen.

“Meedoen in de samenleving en werken is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Mensen met een arbeidsbeperking lopen tegen vele
obstakels aan. Ik wil me inzetten dat een ieder van hen op zijn of haar eigen
manier kan partiperen in onze gemeente. Ik vind het van belang dat inwoners
(en belangengroepen) die het betreft worden betrokken bij het beleid van de
gemeente. Hier wil ik proactief op toezien en inwoners mogen mij natuurlijk
als lid van de Participatieraad hierover benaderen. Samen weten we meer!”

Cobi Brouwers
Lid

Cobi Brouwers is voornamelijk werkzaam geweest in het onderwijs. Na
jaren als leerkracht op verschillende scholen in Goirle te hebben gewerkt
is ze op enig moment coördinator geworden van GART, een
samenwerking van scholen uit Goirle, Alphen, Riel en Tilburg om de
opdracht van Weer Samen Naar School (WSNS) te realiseren. Haar
laatste werkplek was bij Plein013, een samenwerkingsverband voor
Passend Onderwijs in onze regio.

“Vanuit deze achtergrond heeft inclusie en participatie mijn aandacht. Ik wil
de Gemeente Goirle graag adviseren bij hun beleid op het sociaal domein en
dan met name op het gebied van jeugd en onderwijs.
Dit alles vanuit de insteek van ontmoeten, verbinden en versterken.”

Stel je vraag aan de Participatieraad Goirle